U cilju brzog i efikasnog prijavljivanja robe na granicnim prelazima, Robošped iz Beograda je organizovan da može izvršiti carinske formalnosti na granici svih 24 casa.

Takode maksimalno smo osposobljeni u vršenju posredovanja kod inspekcijskih organa za robe koje podležu pregledima na granici.